Бакалаври

При проблеми, свързани с организацията и провеждането на обучението, както и с достъпа до платформата се обръщайте към екипа на ЦДО:  cdo@unibit.bg


СПЕЦИАЛНОСТИ:
  1. Национална сигурност
КВАЛИФИКАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
  1.  Квалиф. х-ка НС бак. 03.03.2014

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ:
* Важно!
Учебният план на 4 курс за 2017/2018 учебна година е актуализиран.

  1. Национална сигурност- 1 курс
  2. Национална сигурност- 2 курс
  3. Национална сигурност – 3 курс
  4. Национална сигурност- 4 курс
 ТАКСИ:

2017/2018 учебна година

Държавна поръчка

  1. професионално направление 9.1 Национална сигурност – 426 лв. семестриална такса