Бакалаври – графици

При проблеми, свързани с организацията и провеждането на обучението, както и с достъпа до платформата се обръщайте към екипа на ЦДО:   cdo@unibit.bg;      +359 (0) 2 970 85 92; +359 882 807 242.

Календарен график на учебния процес

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
01.10.2019г. – 22.12.2019г.
12
27.01.2020г. – 09.02.2020г.
17.02.2020г. – 23.02.2020г.
24.09.2020г. – 30.09.2020г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
15.02.2020г. – 10.05.2020г.
12
18.05.2020г. – 31.05.2020г.
08.06.2020 г. – 14.06.2020г.
24.09.2020г. – 30.09.2020г.
4-ти курс
15.02.2020г. – 26.04.2020г.
4-ти курс
07.05.2020г. – 17.05.2020г.
4-ти курс
26.05.2020 г. – 31.05.2020г.
4-ти курс
19.06.2020г. – 25.06.2020г.
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
01.07.2020 г. – 03.07.2020 г. 06.10.2020 г. – 09.10.2020 г.

 

 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ за студентите от специалност  „Национална сигурност“ -1,2 и 3 курс през 2018/2019 учебна година
24.09.2019 г.- 30.09.2019 г.

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

отнася се за специалност „Национална сигурност“, 4 курс през 2018/2019 учебна година

РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
01.07.2019 г. – 04.07.2019 г. 07.10.2019 г. – 10.10.2019 г.

 

Разписание на присъствените консултации

График на редовната изпитна сесия

График на поправителната изпитна сесия

  1. зимна поправителна сесия-бакалаври
  2. лятна поправителна сесия- бакалаври

График на ликвидационната изпитна сесия

  1. Ликвидационна сесия, 4 курс НС-бакалаври-2018-19

Заповеди за защита на дипломни работи