Бакалаври

При проблеми, свързани с организацията и провеждането на обучението, както и с достъпа до платформата се обръщайте към екипа на ЦДО:   cdo@unibit.bg;      +359 (0) 2 970 85 92; +359 882 807 242.

Календарен график на учебния процес

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
01.10.2018г. – 21.12.2018г.
12
28.01.2019г. – 10.02.2019г.
18.02.2019г. – 24.02.2019г.
24.09.2019г. – 30.09.2019г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
11.02.2019г. – 12.05.2019г.
13
20.05.2019г. – 02.06.2019г.
10.06.2019 г. – 16.06.2019г.
24.09.2019г. – 30.09.2019г.
4-ти курс
11.02.2019г. – 28.04.2019г.
4-ти курс
07.05.2019г. – 19.05.2019г.
4-ти курс
03.06.2019 г. – 09.06.2019г.
4-ти курс
17.06.2019г. – 23.06.2019г.
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
01.07.2019 г. – 04.07.2019 г. 07.10.2019 г. – 10.10.2019 г.

 

 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ за студентите от специалност  „Национална сигурност“ -1,2 и 3 курс през 2017/2018 учебна година
25.09.2018 г.- 30.09.2018 г.

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

отнася се за специалност „Национална сигурност“, 4 курс през 2017/2018 учебна година

РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
02.07.2018 г. – 05.07.2018 г. 08.10.2018 г. – 11.10.2018 г.

 

Разписание на присъствените консултации

График на редовната изпитна сесия

График на поправителната изпитна сесия

График на ликвидационната изпитна сесия

Заповеди за защита на дипломни работи