Бакалаври

При проблеми, свързани с организацията и провеждането на обучението, както и с достъпа до платформата се обръщайте към екипа на ЦДО:   cdo@unibit.bg

Календарен график на учебния процес

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО
БРОЙ СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
02.10.2017 г. – 22.12.2017 г.
12
29.01.2018г. – 11.02.2018г.
19.02.2018г. – 25.02.2018г.
25.09.2018г. – 30.09.2018г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО
БРОЙ СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
12.02.2018 г. – 13.05.2018 г.
13
22.05.2018г. – 03.06.2018г.
11.06.2018 г. – 17.06.2018г.
25.09.2018г. – 30.09.2018г.
4-ти курс
12.02.2018 г. – 29.04.2018 г.
4-ти курс
07.05.2018г. – 20.05.2018г.
4-ти курс
04.06.2018 г. – 10.06.2018г.
4-ти курс
18.06.2018г. – 24.06.2018г.
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
02.07.2018 г. – 05.07.2018 г. 08.10.2018 г. – 11.10.2018 г.

 

Разписание на присъствените консултации

График на редовната изпитна сесия

График на поправителната изпитна сесия

График на ликвидационната изпитна сесия

Заповеди за защита на дипломни работи