Магистри

При проблеми, свързани с организацията и провеждането на обучението, както и с достъпа до платформата се обръщайте към екипа на ЦДО:   cdo@unibit.bg;        +359 (0) 2 970 85 92; +359 882 807 242.

Календарен график на учебния процес

за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“
и за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „ ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

(*ГРАФИКЪТ Е ЗА  НОВОПОСТЪПИЛИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР”)

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
І СЕМЕСТЪР

01.10.2018 г. – 21.12.2018г

 12 28.01.2019 г. – 10.02.2019г. 18.02.2019 г. – 24.02.2019 г. 24.06.2019 г. – 30.06.2019 г.
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
 ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ
 РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
ІІ СЕМЕСТЪР

11.02.2019 г. – 12.05.2019г.

 13

20.05.2019 г. – 02.06.2019г.

10.06.2019 г. – 16.06.2019 г. 24.06.2019 г. – 30.06.2019 г.
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР – ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

(графикът е за студенти, започнали обучението си през октомври 2018 г.)

ОТ-ДО СЕСИЯ-ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ
ІІІ СЕМЕСТЪР

09.09.2019 г. – 18.09.2019 г.

20.09.2019 г. – 25.09.2019 г.
СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

(графикът е за студенти, започнали обучението си през октомври 2018 г.)

РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
07.10.2019 г. – 10.10.2019 г. Април 2020

(датата ще бъде определена в графика за уч. 2019/2020 г.)

 

 ТРЕТИ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР  (ОКС „магистър“ )

(*графикът е за студенти, започнали обучението си през октомври 2017 г.)


ІІІ семестър – 10.09.2018 г. – 18.09.2018 г.

 сесия – защита на курсов проект – 20.09.2018 г. – 25.09.2018 г.

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (ОКС „магистър“)

(*графикът е за студенти, започнали обучението си през през октомври 2017 г.)

РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
08.10.2018 г. – 11.10.2018 г. 16.04.2019 г. – 18.04.2019 г.


Разписание на присъствените консултации

График на редовната изпитна сесия

График на поправителната изпитна сесия

График на ликвидационната изпитна сесия

Заповеди за защита на магистърски тези