Магистри – графици

При проблеми, свързани с организацията и провеждането на обучението, както и с достъпа до платформата се обръщайте към екипа на ЦДО:   cdo@unibit.bg;        +359 (0) 2 970 85 92; +359 882 807 242.

Календарен график на учебния процес

за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“
и за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „ ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

(*ГРАФИКЪТ Е ЗА  НОВОПОСТЪПИЛИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР”)

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
І СЕМЕСТЪР

01.10.2020 г. – 20.12.2020г

 12 25.01.2021 г. – 07.02.2021г. 22.02.2021 г. – 28.02.2021г. 21.06.2021 г. – 27.06.2021г.
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
 ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ
 РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
ІІ СЕМЕСТЪР

15.02.2021 г. – 09.05.2021г.

 12

17.05.2021 г. – 30.05.2021г.

07.06.2021 г. – 13.06.2021г. 21.06.2021 г. – 27.06.2021г.
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР – ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

(графикът е за студенти, започнали обучението си през октомври 2020 г.)

ОТ-ДО СЕСИЯ-ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ
ІІІ СЕМЕСТЪР

10.09.2021 г. – 19.09.2021 г.

23.09.2021 г. – 27.09.2021 г.
СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

(графикът е за студенти, започнали обучението си през октомври 2020 г.)

РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
05.10.2021 г. – 08.10.2021 г. Април 2022

(датата ще бъде определена в графика за уч. 2021/2022 г.)

 

 ТРЕТИ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР  (ОКС „магистър“ )

(*графикът е за студенти, започнали обучението си през октомври 2019 г.)


ІІІ семестър – 08.09.2020 г. – 20.09.2020 г.

 сесия – защита на курсов проект – 23.09.2020 г. – 27.09.2020 г.

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (ОКС „магистър“)

(*графикът е за студенти, започнали обучението си през през октомври 2019 г.)

РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
06.10.2020 г. – 09.10.2020 г. 21.04.2021 г. – 23.04.2021 г.


Разписание на присъствените консултации

График на редовната изпитна сесия

График на поправителната изпитна сесия

График на ликвидационната изпитна сесия

Заповеди за защита на магистърски тези

  • Важно съобщение!!! Предстоящите защити на магистърски тези /дипломни работи/ държавни изпити в периода 26 май – 28 май 2020 г., ще се проведат присъствено, в сградите на Университета при предварително изготвен график съобразен със стриктното спазване на съответните противоепидемични мерки. Допускат се неприсъствени защити по изключение, с решение на Председателя на изпитната комисия, за всеки отделен случай по уважителни причини – реална невъзможност за присъствие. Всеки дипломант подава декларация за присъствено или неприсъствено явяване на защита в срок до 17.00 ч. на 21.05.2020 г. Декларацията се попълва онлайн на адрес: https://forms.gle/9cgYN1YE2XZnWB9j9
    Всеки дипломант, който се явява на защита, изпраща своята магистърска теза/дипломна работа и презентация на е-mail на Председателя на съответната изпитна комисия в срок до 22.05.2020 г. от личния си е-mail, или предоставения му от УниБИТ (.…@unibit.bg). Присъствените защити на магистърски тези /дипломни работи/ държавни изпити се провеждат в зала с не повече от 10 човека при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки. Неприсъствените защити на магистърски тези /дипломни работи се провеждат чрез Google meet, като на дипломантите предварително се изпраща линк за връзка и инструкция за провеждане на защитите. За всички се осигуряват условия за равнопоставеност при провеждането на защитите.
  • Заповед – ФБКН – защити на МТ през май  2020
  • Заповед – ФИН – защити на МТ през май 2020
  • Заповед за отлагане на априлската сесия за месец май 2020г.