Магистри

При проблеми, свързани с организацията и провеждането на обучението, както и с достъпа до платформата се обръщайте към екипа на ЦДО:   cdo@unibit.bg

Календарен график на учебния процес

за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“
и за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „ ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

(*ГРАФИКЪТ Е ЗА  НОВОПОСТЪПИЛИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР”)

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
ОТ – ДО
БРОЙ СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
І СЕМЕСТЪР
02.10.2017 г. – 22.12.2017 г.
 12
29.01.2018 г. – 11.02.2018 г.
19.02.2018 г. – 25.02.2018 г.
25.06.2018 г. – 29.06.2018 г.
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
 ОТ – ДО
БРОЙ СЕДМИЦИ
 РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
ІІ СЕМЕСТЪР
12.02.2018 г. – 13.05.2018 г.
 13
 21.05.2018 г. – 03.06.2018 г.
 11.06.2018 г. – 17.06.2018 г.
25.06.2018 г. – 29.06.2018 г.
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР – ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

*за ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

ОТ-ДО
СЕСИЯ-ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ
ІІІ СЕМЕСТЪР
10.09.2018 г. – 18.09.2018 г.
20.09.2018 г. – 25.09.2018 г.
СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
08.10.2018 г. – 11.10.2018 г.
АПРИЛ 2019
(датата ще бъде определена в графика за уч. 2018/2019 г.)
СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (ОКС „магистър“ – 4 семестриални)

(**графикът е за студенти, започнали обучението си през 2015/2016 учебна година)
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
03.07.2017 г. – 07.07.2017 г. 09.10.2017 г. – 13.10.2017 г.

 

 ТРЕТИ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР  (ОКС „магистър“ – 3 семестриални)

(*графикът е за студенти, започнали обучението си през 2016/2017 учебна година)

ІІІ семестър – 08.09.2017 г. – 17.09.2017 г.
редовна сесия -18.09.2017 г. – 20.09.2017 г.
поправителна сесия -25.09.2017 г. – 26.09.2017 г.
ликвидационна сесия -28.09.2017 г. – 30.09.2017 г.
СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (ОКС „магистър“ – 3 семестриални)

(**графикът е за студенти, започнали обучението си през 2016/2017 учебна година)
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
09.10.2017 г. – 13.10.2017 г. 12.03.2018 г. – 15.03.2018 г.


Разписание на присъствените консултации

График на редовната изпитна сесия

График на поправителната изпитна сесия

График на ликвидационната изпитна сесия

Заповеди за защита на магистърски тези