Магистри – графици

При проблеми, свързани с организацията и провеждането на обучението, както и с достъпа до платформата се обръщайте към екипа на ЦДО:   cdo@unibit.bg;        +359 (0) 2 970 85 92; +359 882 807 242.

Календарен график на учебния процес

за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“
и за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „ ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

(*ГРАФИКЪТ Е ЗА  НОВОПОСТЪПИЛИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР”)

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
І СЕМЕСТЪР

01.10.2019 г. – 22.12.2019г

 12 27.01.2020 г. – 09.02.2020г. 17.02.2020 г. – 23.02.2020г. 22.06.2020 г. – 28.06.2020г.
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
 ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ
 РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
ІІ СЕМЕСТЪР

15.02.2020 г. – 10.05.2020г.

 12

18.05.2020 г. – 31.05.2020г.

08.06.2020 г. – 14.06.2020г. 22.06.2020 г. – 28.06.2020г.
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР – ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

(графикът е за студенти, започнали обучението си през октомври 2019 г.)

ОТ-ДО СЕСИЯ-ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ
ІІІ СЕМЕСТЪР

08.09.2020 г. – 20.09.2020 г.

23.09.2020 г. – 27.09.2020 г.
СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

(графикът е за студенти, започнали обучението си през октомври 2019 г.)

РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
06.10.2020 г. – 09.10.2020 г. Април 2021

(датата ще бъде определена в графика за уч. 2020/2021 г.)

 

 ТРЕТИ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР  (ОКС „магистър“ )

(*графикът е за студенти, започнали обучението си през октомври 2018 г.)


ІІІ семестър – 09.09.2019 г. – 18.09.2019 г.

 сесия – защита на курсов проект – 20.09.2019 г. – 25.09.2019 г.

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (ОКС „магистър“)

(*графикът е за студенти, започнали обучението си през през октомври 2018 г.)

РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
07.10.2019 г. – 10.10.2019 г. 21.04.2020 г. – 23.04.2020 г.


Разписание на присъствените консултации

График на редовната изпитна сесия

График на поправителната изпитна сесия

График на ликвидационната изпитна сесия

  • Ликвидационна сесия-летен сем.-2018-2019 г. -магистри

Заповеди за защита на магистърски тези