Бакалаври – графици

График за ОКС „Бакалавър” за учебната 2022/2023 година

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО

БРОЙ СЕДМИЦИ

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

03.10.2022 – 23.12.2022

12

25.01.2023 – 05.02.2023

06.03.2023 – 12.03.2023

23.09.2023 – 30.09.2023

 

 ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО

БРОЙ СЕДМИЦИ

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

13.02.2023 – 07.05.2023

за 4 курс

13.02.2023 – 23.04.2023

 

12

22.05.2023 – 04.06.2023

за 4 курс

09.05.2023 – 21.05.2023

22.06.2023 – 28.06.2023

за 4 курс

29.05.2023 – 04.06.2023

 

23.09.2023 – 30.09.2023

за 4 курс

22.06.2023 – 28.06.2023

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
03.07.2023 г. – 05.07.2023 г.

03.10.2023 г. – 06.10.2023 г.

 

График за ОКС „Бакалавър” за учебната 2021/2022 година

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
01.10.2021 – 19.12.2021
12
24.01.2022 – 06.02.2022
21.02.2022 – 27.02.2022
23.09.2022 – 30.09.2022

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
14.02.2022 – 08.05.2022
12
16.05.2022 – 29.05.2022
14.06.2022 – 20.06.2022
23.09.2022 – 30.09.2022
4-ти курс
14.02.2022 – 21.04.2022
4-ти курс
03.05.2022 – 15.05.2022 г.
4-ти курс
25.05.2022 – 31.05.2022
4-ти курс
20.06.2022 – 26.06.2022
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
04.07.2022 г. – 06.07.2022 г.
04.10.2022 г. – 07.10.2022 г.

График на присъствените консултации

График на редовната изпитна сесия

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ГРАФИЦИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

  1. Редовна изпитна сесия на 1, 2, 3 и 4 курс – ОКС „бакалавър“ 

График на поправителната изпитна сесия

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ГРАФИЦИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

  1. зимна поправителна сесия – 2021/2022
  2. лятна поправителна сесия – 2021/2022

График на ликвидационната изпитна сесия

Заповеди за защита на дипломни работи