Бакалаври – графици

При проблеми, свързани с организацията и провеждането на обучението, както и с достъпа до платформата се обръщайте към екипа на ЦДО:   cdo@unibit.bg;      +359 (0) 2 970 85 92; +359 882 807 242.

График за ОКС „Бакалавър” за учебната 2021/2022 година

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
01.10.2021 – 19.12.2021
12
24.01.2022 – 06.02.2022
21.02.2022 – 27.02.2022
23.09.2022 – 30.09.2022

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
14.02.2022 – 08.05.2022
12
16.05.2022 – 29.05.2022
14.06.2022 – 20.06.2022
23.09.2022 – 30.09.2022
4-ти курс
14.02.2022 – 21.04.2022
4-ти курс
03.05.2022 – 15.05.2022 г.
4-ти курс
25.05.2022 – 31.05.2022
4-ти курс
20.06.2022 – 26.06.2022
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
04.07.2022 г. – 06.07.2022 г.
04.10.2022 г. – 07.10.2022 г.
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ за студентите от специалност  „Национална сигурност“ – 1, 2 и 3 курс през 2020/2021 учебна година
23.09.2021 г. – 30.09.2021 г.
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

отнася се за специалност „Национална сигурност“, 4 курс през 2020/2021 учебна година

РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
30.06.2021 г. – 02.07.2021 г.
05.10.2021 г. – 08.10.2021 г.

График на присъствените консултации

График на редовната изпитна сесия

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ГРАФИЦИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

  1. НС-1 курс – редовна зимна изпитна сесия 2021/2022
  2. НС-2 курс – редовна зимна изпитна сесия 2021/2022
  3. НС-3 курс – редовна зимна изпитна сесия 2021/2022
  4. НС-4 курс – редовна зимна изпитна сесия 2021/2022

График на поправителната изпитна сесия

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ГРАФИЦИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

  1. зимна поправителна сесия – 2021/2022
  2. лятна поправителна сесия – 2021/2022

График на ликвидационната изпитна сесия

Заповеди за защита на дипломни работи