Бакалаври – графици

При проблеми, свързани с организацията и провеждането на обучението, както и с достъпа до платформата се обръщайте към екипа на ЦДО:   cdo@unibit.bg;      +359 (0) 2 970 85 92; +359 882 807 242.

Календарен график на учебния процес

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
01.10.2020г. – 20.12.2020г.
12
25.01.2021г. – 07.02.2021г.
22.02.2021г. – 28.02.2021г.
23.09.2021г. – 30.09.2021г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
15.02.2021г. – 09.05.2021г.
12
17.05.2021г. – 30.05.2021г.
14.06.2021 г. – 20.06.2021г.
23.09.2021г. – 30.09.2021г.
4-ти курс
15.02.2021г. – 25.04.2021г.
4-ти курс
05.05.2021г. – 16.05.2021г.
4-ти курс
25.05.2021 г. – 31.05.2021г.
4-ти курс
21.06.2021г. – 27.06.2021г.
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
30.06.2021 г. – 02.07.2021 г. 05.10.2021 г. – 08.10.2021 г.
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ за студентите от специалност  „Национална сигурност“ -1,2 и 3 курс през 2019/2020 учебна година
24.09.2020 г.- 30.09.2020 г.
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

отнася се за специалност „Национална сигурност“, 4 курс през 2019/2020 учебна година

РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
01.07.2020 г. – 03.07.2020 г. 06.10.2020 г. – 09.10.2020 г.

Разписание на присъствените консултации

График на редовната изпитна сесия

График на поправителната изпитна сесия

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ГРАФИЦИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

  1. зимна поправителна сесия-2020/2021
  2. лятна поправителна сесия 2020/2021- бакалаври

График на ликвидационната изпитна сесия

  1. Ликвидационна сесия за 2019/2020 уч. година, НС-бакалаври

Заповеди за защита на дипломни работи