Бакалаври – графици

График за ОКС „Бакалавър” за учебната 2023/2024 година

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
02.10.2023 – 22.12.2023
12
22.01.2024 – 04.02.2024
05.03.2024 – 12.03.2024
24.09.2024 – 30.09.2024

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
12.02.2024 – 12.05.2024
12
20.05.2024 – 02.06.2024
24.06.2024 – 30.06.2024
24.09.2024 – 30.09.2024
4-ти курс
12.02.2024 – 21.04.2024
4-ти курс
07.05.2024 – 19.05.2024
4-ти курс
27.05.2024 – 02.06.2024
4-ти курс
24.06.2024 – 30.06.2024
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
03.07.2024 г. – 05.07.2024 г.
02.10.2024 г. – 04.10.2024 г.

График за ОКС „Бакалавър” за учебната 2022/2023 година

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО

БРОЙ СЕДМИЦИ

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

03.10.2022 – 23.12.2022

12

25.01.2023 – 05.02.2023

06.03.2023 – 12.03.2023

23.09.2023 – 30.09.2023

 ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО

БРОЙ СЕДМИЦИ

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

13.02.2023 – 07.05.2023

за 4 курс

13.02.2023 – 23.04.2023

12

22.05.2023 – 04.06.2023

за 4 курс

09.05.2023 – 21.05.2023

22.06.2023 – 28.06.2023

за 4 курс

29.05.2023 – 04.06.2023

23.09.2023 – 30.09.2023

за 4 курс

22.06.2023 – 28.06.2023

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
03.07.2023 г. – 05.07.2023 г.

03.10.2023 г. – 06.10.2023 г.

График на присъствените лекции и на лекциите във виртуална среда

График на редовната изпитна сесия

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ГРАФИЦИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!
  1. Лятна редовна изпитна сесия на 1, 2, 3 и 4 курс – ОКС „бакалавър“

График на поправителната изпитна сесия

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ГРАФИЦИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!
  1. зимна поправителна сесия – 2022/2023
  2. лятна поправителна сесия – 2022/2023

График на ликвидационната изпитна сесия

  1. Ликвидационна сесия за 2022/2023 уч. година, НС-бакалаври

Заповеди за защита на дипломни работи