Карта на сайта

Последни новини

ново*
Важно!!!

Важно съобщение!
Връчване на дипломите на магистри, защитили през април 2019 г . За повече информация посетете сайта на УНИБИТ.

Публикуван е графикът за присъствените консултации на маг. програма "Медийна информация и реклама".
03.10.2019

Публикувани са заповедите за защити на магистърски тези през октомври 2019 година.

Публикувани са заповедите за държавни изпити и защити на дипломни работи за ОКС «Бакалавър» , през октомври 2019 година.
30.09.2019

Публикувани са графиците за присъствените консултации през зимния семестър на 2019/2020 учебна година.
26.09.2019

В секцията "иформация"-"новини" е публикувана информация за обучението на новопостъпилите магистри и бакалаври), което ще се проведе на 01.10.2019 в УниБИТ.
26.09.2019

Информация за магистрите:
Таксите за третия семестър трябва да се преведат по предоставената от УниБИТ банкова сметка, не по-късно от 09.09.2019 г.
След това в периода 09.09.-13.09.2019 г. всеки студент трябва да донесе вносната бележка и студентската си книжка в ЦДО, за да бъде записан за трети семестър.
02.09.2019 г.

Уважаеми студенти, ЦДО отново публикува анонимните анкети, чрез които се проучва студентското мнение относно провежданото обучение през летния семестър на тази учебна година.

Моля проявете своята активност за попълването им, за да има обучаващата катедра обратна обективна връзка с Вас и да вземе предвид мнението Ви при обновяване на учебните планове и материали.
22.05.2019 г.

Публикуван е графикът на редовната изпитна сесия на 4 курс, специалност "Национална сигурност".
22.04.2019

Публикувани са заповедите с обявените дати за защита на магистърски тези през април 2019 г. Можете да ги намерите в сайта на Университета или в сайта на ЦДО (раздел "графици-магистри").
03.04.2019

Таксите за летния семестър на учебната 2018/2019 г. трябва да се преведат по предоставената от УниБИТ банкова сметка, не по-късно от 22.02.2019 г. След това всеки студент трябва да донесе вносната бележка и студентската си книжка в ЦДО, за да бъде записан за семестъра.
17.01.2019 г.