Карта на сайта

Последни новини

ново*
Важно!!!

На вниманието на дипломантите от специалност "Национална сигурност":
В сектора "графици" е публикувана заповедта, в която са указани датата, часа и мястото за дипломни защити и държавни изпити през редовната (юлска) сесия на учебната 2018/2019 година.
12,06,2019 г.

Публикуван e графикът на ликвидационната сесия за 4 курс на специалността "Национална сигурност" ОКС "бакалавър" .
06.06.2019

Публикувани са графиците на поправителната сесия за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър".
06.06.2019

Информация за магистрите:
Таксите за третия семестър трябва да се преведат по предоставената от УниБИТ банкова сметка, не по-късно от 09.09.2019 г.
След това в периода 09.09.-13.09.2019 г. всеки студент трябва да донесе вносната бележка и студентската си книжка в ЦДО, за да бъде записан за трети семестър.
22.05.2019 г.

Уважаеми студенти, ЦДО отново публикува анонимните анкети, чрез които се проучва студентското мнение относно провежданото обучение през летния семестър на тази учебна година.

Моля проявете своята активност за попълването им, за да има обучаващата катедра обратна обективна връзка с Вас и да вземе предвид мнението Ви при обновяване на учебните планове и материали.
22.05.2019 г.

Публикуван е графикът на редовната изпитна сесия на 4 курс, специалност "Национална сигурност".
22.04.2019

Публикувани са заповедите с обявените дати за защита на магистърски тези през април 2019 г. Можете да ги намерите в сайта на Университета или в сайта на ЦДО (раздел "графици-магистри").
03.04.2019

Таксите за летния семестър на учебната 2018/2019 г. трябва да се преведат по предоставената от УниБИТ банкова сметка, не по-късно от 22.02.2019 г. След това всеки студент трябва да донесе вносната бележка и студентската си книжка в ЦДО, за да бъде записан за семестъра.
17.01.2019 г.