Карта на сайта

Последни новини

ново*
Важно!!!
Уважаеми студенти,

Във връзка със Заповед № 560 от 26.10.2020 г. на Ректора на УниБИТ Ви уведомяваме, че за посочения период ЦДО ще изпълнява своите функции дистанционно.

Всички консултации ще се провеждат неприсъствено според указания на преподавателите.

При неотложни обстоятелства, които не могат да се реализират в неприсъствена форма моля да се свържете са нас по телефон или имейл за уточняване на ситуацията.

Ако Ви трябва уверение моля да попълните тази форма

След обработка на информацията ще Ви изпратим сканиран документ с подпис и печати.

Надяваме се, че колективната отговорност ще доведе до по-бързото възстановяване на нормалното ни ежедневие.

26.10.2020 г.
--
Важна информация за студентите ОКС „магистър“ и ОКС „бакалавър“, които ще бъдат първи курс през 2020/2021 учебна година.
График на обучението

Екипът на ЦДО
28.09.2020 г.
-------------------------------
За студентите от магистърскитe програми ИСТ, СИ и БИКМ, както и за специалността НС - 1-ви курс.
Изпратени са Ви писма, касаещи достъпа до системата за дистанционно обучение. Проверете и в СПАМ папката си.
Поздрави,
Екипът на ЦДО
26.09.2020 г.
-------------------------------------------------------------
Публикувани са графиците за присъствените консултации на студентите от ОКС "бакалавър", специалност "Национална сигурност".
Публикувани са и графиците за присъствените консултации на студентите от ОКС "магистър", специалност "Информационни системи и технологии", "Софтуерно инженерство" и "Библиотечно-информационен и културен мениджмънт".
24.09.2020

Публикуван е графикът на ликвидационната сесия за ОКС "бакалавър"
23.09.2020

За студентите от магистърската програма „Информационни системи и технологии“ – първи курс, учебна 2020/2021 г.
Изпратено Ви е писмо, касаещо избираемата дисциплина. Проверете и в СПАМ папката си.
Поздрави,
Екипът на ЦДО
18.09.2020 г.
===================================
Публикувана е заповедта за изпитните комисии при защитата на дипломни работи в ОКС "бакалавър".
26.06.2020 г.

Публикуван e графикът за ликвидационната сесия на студентите в ОКС "магистър" , дистанционна форма на обучение.
16.06.2020 г.

Публикувани са графиците за поправителната лятна сесия на студентите в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" , дистанционна форма на обучение.
03.06.2020 г.

На вниманието на бакалаврите и магистрите, защитили през октомври 2019 година. Информацията е достъпна на сайта на УниБИТ, а също така може да се запознаете с нея чрез тази връзка: График за получаване на дипломи на защитилите през месец Октомври 2019 г. по ден и час за всеки студент-НОВО
12.05.2020

Публикувани са графиците за редовната лятна сесия на студентите в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" , дистанционна форма на обучение.
03.05.2020 г.

Важно съобщение*
Студенти, на които им се налага да си извадят УВЕРЕНИЕ или да пуснат МОЛБА за неотложни обстоятелства, могат да попълнят и върнат по имейла на ЦДО (cdo@unibit.bg) приложените по-долу документи. Ние ще Върнем съответния документ изведен и сканиран по имейла на студента.

Молба до Декан на ФБКН
Молба до Декан на ФИН

Поздрави,
Д-р Д. Павлова
07.04.2020 г.
================================
Уважаеми студенти,
Семестриалната такса за летния семестър на учебната 2019/2020 година трябва да се преведе по предоставената от УниБИТ банкова сметка, не по-късно от 10 дни от началото на семестъра – до 28.02.2020 г.
След това всеки студент трябва да донесе вносната бележка и студентската си книжка в ЦДО, за да бъде записан за семестъра.

СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD
* В платежното нареждане трябва да фигурират ЕГН и трите имена на студента. Като основание да се впише, че това е семестриална такса за дистанционно обучение и името на маг. програма.