Карта на сайта

Последни новини

ново*
Важно!!!

-На вниманието на магистрите, които ще защитават през месец октомври -2017 г. Излезли са заповедите за провеждането на защити. Публикувани са на сайта на ЦДО (в графици, магистри) и на сайта на УниБИТ.
03.10.2017

-В раздела "НОВИНИ" е публикувана информация за обучението на новопостъпилите студенти за работа с платформата ILIAS.

Публикувани са и графиците за присъствени консултации на студентите през зимния семестър на 2017/2018 уч. година в раздела "ГРАФИЦИ".
19.09.2017

- Информация за студентите в ОКС "бакалавър":
Таксите за зимния семестър на учебната 2017/2018 година трябва да се преведат по предоставената от УниБИТ банкова сметка, не по-късно от 13.10.2017 г. След това всеки студент трябва да донесе вносната бележка и студентската си книжка в ЦДО, за да бъде записан за семестъра.
19.09.2017

Публикувани са списъците с класираните студенти в магистърските програми на УниБИТ за 2017/2018 учебна година, дистанционна форма на обучение.
(виж в прием-магистри-класирани студенти)
08.09.2017 г.

- Информация за студентите, 3 семестър в ОКС "магистър":

Таксите за зимния семестър на учебната 2017/2018 година трябва да се преведат по предоставената от УниБИТ банкова сметка, не по-късно от 17.09.2017 г. След това всеки студент трябва да донесе вносната бележка и студентската си книжка в ЦДО, за да бъде записан за семестъра. Информация за таксите може да намерите в сайта на ЦДО, в раздел "учебна дейност".