Карта на сайта

Последни новини

ново*
Важно!!!

Публикувани са графиците за присъствените изпити на студентите през редовната зимна сесия на 2017/2018 уч. година в раздела "ГРАФИЦИ".
Моля следете за евентуална промяна в залите.
19.12.2017

- Информация за студентите в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър":
Таксите за летния семестър на учебната 2017/2018 година трябва да се преведат по предоставената от УниБИТ банкова сметка, не по-късно от 21.02.2018 г. След това всеки студент трябва да донесе вносната бележка и студентската си книжка в ЦДО, за да бъде записан за семестъра.
19.12.2017