Карта на сайта

Последни новини

ново*
Важно!!!
За студентите от магистърската програма „Информационни системи и технологии“ – първи курс, учебна 2020/2021 г.
Изпратено Ви е писмо, касаещо избираемата дисциплина. Проверете и в СПАМ папката си.
Поздрави,
Екипът на ЦДО
18.09.2020 г.
===================================
Публикувана е заповедта за изпитните комисии при защитата на дипломни работи в ОКС "бакалавър".
26.06.2020 г.

Публикуван e графикът за ликвидационната сесия на студентите в ОКС "магистър" , дистанционна форма на обучение.
16.06.2020 г.

Публикувани са графиците за поправителната лятна сесия на студентите в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" , дистанционна форма на обучение.
03.06.2020 г.

На вниманието на бакалаврите и магистрите, защитили през октомври 2019 година. Информацията е достъпна на сайта на УниБИТ, а също така може да се запознаете с нея чрез тази връзка: График за получаване на дипломи на защитилите през месец Октомври 2019 г. по ден и час за всеки студент-НОВО
12.05.2020

Публикувани са графиците за редовната лятна сесия на студентите в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" , дистанционна форма на обучение.
03.05.2020 г.

Важно съобщение*
Студенти, на които им се налага да си извадят УВЕРЕНИЕ или да пуснат МОЛБА за неотложни обстоятелства, могат да попълнят и върнат по имейла на ЦДО (cdo@unibit.bg) приложените по-долу документи. Ние ще Върнем съответния документ изведен и сканиран по имейла на студента.

Уверение
Молба до Декан на ФБКН
Молба до Декан на ФИН

Поздрави,
Д-р Д. Павлова
07.04.2020 г.
================================
Уважаеми студенти,
Семестриалната такса за летния семестър на учебната 2019/2020 година трябва да се преведе по предоставената от УниБИТ банкова сметка, не по-късно от 10 дни от началото на семестъра – до 28.02.2020 г.
След това всеки студент трябва да донесе вносната бележка и студентската си книжка в ЦДО, за да бъде записан за семестъра.

СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD
* В платежното нареждане трябва да фигурират ЕГН и трите имена на студента. Като основание да се впише, че това е семестриална такса за дистанционно обучение и името на маг. програма.