Карта на сайта

Последни новини

ново*
Важно!!!

Важна информация за студенти от УниБИТ, които са се дипломирали през октомври 2018 г.
В секцията "новини" е публикувана информация за допълнителен прием през октомври на студенти в магистърските програми на УниБИТ, дистанционна форма на обучение.
ЦДО

Публикувани са графиците за присъствените консултации през зимния семестър на 2018/2019 учебна година.
27.09.2019

Информацията касае студентите в ОКС"бакалавър" и ОКС "магистър"
Публикувана е информация за състава на държавните изпитни комисии за провеждане на редовна и поправителна сесии на държавни изпити и защити на дипломни работи/магистърски тези във Факултет "Информационни науки" и Факултет "Библиотекознание и културно наследство".

ОКС "бакалавър"-за подробности следвайте пътя: "графици"-"бакалаври"-"заповеди за защита на дипломни работи и държавни изпити".

ОКС "магистър"-за подробности следвайте пътя: "графици"-"магистри"-"заповеди за защита на магистърски тези"
26.09.2018

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! - Публикувана е информация за приетите студенти в магистърските програми "Информационни системи и технологии", "Библиотечно-информационен и културен мениджмънт" и "Медийна информация и реклама". Тя е достъпна в раздела "Прием"-"магистри"-"класирани студенти"
10.09.2018

- Информация за действащите студенти в ОКС "магистър":
Таксите за третия семестър трябва да се преведат по предоставената от УниБИТ банкова сметка, не по-късно от 10.09.2018 г. След това всеки студент трябва да донесе вносната бележка и студентската си книжка в ЦДО, за да бъде записан за семестъра. Таксите са без промяна.
21.06.2017

-Публикувана е информацията за приема на магистри в дистанционна форма на обучение през 2018/2019 учебна година в раздела "ПРИЕМ-МАГИСТРИ".
21.06.2018

-Публикувана е заповедта за държавни изпити и защити на дипломни работи, ОКС "бакалавър" за редовната сесия на 2017/2018 уч. година в раздела "ГРАФИЦИ".
20.06.2018

-Публикувани са графиците на ликвидационната изпитна сесия за летен семестър на 2017/2018 уч. година в раздела "ГРАФИЦИ".
Моля следете за евентуална промяна в залите.
19.06.2018