СМЕТКА НА УНИБИТ

Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD

* В платежното нареждане трябва да фигурират ЕГН и трите имена на студента.

Карта на сайта

Последни новини

ВАЖНО!!!

Уважаеми колеги и студенти,
Центърът за дистанционно обучение няма да работи на 2-ри май 2024 г.
Светли празници!

Уважаеми кандидат-студенти,
Класирането в магистърските програми в дистанционна форма е публикувано ТУК.

12.09.2023 г.

УниБИТ обявява прием на документи за обучение в магистърски програми в дистанционна форма. Информация може да намерите ТУК.

ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ чрез системата за прием на документи за ОКС „магистър“.