Карта на сайта

Последни новини

ново*
Важно!!!

Важно съобщение!

Публикувани са графиците за поправителната зимна сесия на студентите в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" , дистанционна форма на обучение.
11.2.2020

Уважаеми студенти,
Семестриалната такса за летния семестър на учебната 2019/2020 година трябва да се преведе по предоставената от УниБИТ банкова сметка, не по-късно от 10 дни от началото на семестъра – до 28.02.2020 г.
След това всеки студент трябва да донесе вносната бележка и студентската си книжка в ЦДО, за да бъде записан за семестъра.

СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD
* В платежното нареждане трябва да фигурират ЕГН и трите имена на студента. Като основание да се впише, че това е семестриална такса за дистанционно обучение и името на маг. програма.

Публикувани са графиците за присъствените консултации през летния семестър на студентите в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" , дистанционна форма на обучение.
21.1.2020

Уважаеми студенти, ЦДО отново публикува анонимните анкети, чрез които се проучва студентското мнение относно провежданото обучение през летния семестър на тази учебна година.

Моля проявете своята активност за попълването им, за да има обучаващата катедра обратна обективна връзка с Вас и да вземе предвид мнението Ви при обновяване на учебните планове и материали.
22.05.2019 г.

Таксите за летния семестър на учебната 2018/2019 г. трябва да се преведат по предоставената от УниБИТ банкова сметка, не по-късно от 22.02.2019 г. След това всеки студент трябва да донесе вносната бележка и студентската си книжка в ЦДО, за да бъде записан за семестъра.
17.01.2019 г.