Магистри – графици

При проблеми, свързани с организацията и провеждането на обучението, както и с достъпа до платформата се обръщайте към екипа на ЦДО:   cdo@unibit.bg;        +359 (0) 2 970 85 92; +359 882 807 242.

Календарен график на учебния процес

за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“
и за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „ ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

(*ГРАФИКЪТ Е ЗА  НОВОПОСТЪПИЛИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР”)

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО

БРОЙ

СЕДМИЦИ

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

І СЕМЕСТЪР

01.10.2021 – 19.12.2021

 12

24.01.2022 – 06.02.2022

21.02.2022г. – 27.02.2022

20.06.2022г. – 26.06.2022

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 ОТ – ДО

БРОЙ

СЕДМИЦИ

 РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

ІІ СЕМЕСТЪР

14.02.2022 – 08.05.2022

 12

16.05.2022 – 29.05.2022

06.06.2022 – 12.06.2022

20.06.2022 – 26.06.2022

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР – ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

(графикът е за студенти, започнали обучението си през октомври 2021 г.)

ОТ-ДО

СЕСИЯ-ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ

ІІІ СЕМЕСТЪР

9.09.2022 г. – 18.09.2022 г.

19.09.2022 г. – 25.09.2022 г.

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

(графикът е за студенти, започнали обучението си през октомври 2021 г.)

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

04.10.2022 г. – 07.10.2022 г.

Април 2023

(датата ще бъде определена в графика за уч. 2022/2023 г.)

 ТРЕТИ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР  (ОКС „магистър“ )

(графикът е за студенти, започнали обучението си през октомври 2020 г.)


ІІІ семестър – 10.09.2021 г. – 19.09.2021 г.

 сесия – защита на курсов проект – 23.09.2021 г. – 27.09.2021 г.

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (ОКС „магистър“)

 

(*графикът е за студенти, започнали обучението си през през октомври 2020 г.)

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

05.10.2021 г. – 08.10.2021 г.

13.04.2022 г. – 15.04.2022 г.


График на присъствените консултации

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

График на редовната изпитна сесия

График на поправителната изпитна сесия

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ГРАФИЦИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

График на ликвидационната изпитна сесия

Заповеди за защита на магистърски тези