Магистри – графици

График за ОКС „Магистър” за учебната 2022/2023 година

график за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
прием през октомври 2022 г.

ОТ – ДО

БРОЙ СЕДМИЦИ

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

І-ви зимен семестър

03.10.2022 – 23.12.2022

 

12

 

25.01.2023 – 05.02.2023

 

06.03.2023 – 12.03.2023

 

22.06.2023 – 28.06.2023

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
прием през октомври 2022 г.

ОТ – ДО

БРОЙ СЕДМИЦИ

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

ІІ-ри летен семестър

13.02.2023 – 07.05.2023

 

12

 

09.05.2023 – 21.05.2023

 

29.05.2023 – 04.06.2023

 

22.06.2023 – 28.06.2023

ЗИМЕН СЕМЕСТЪРПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА
*за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“
прием през октомври 2022 г.

ОТ – ДО

Сесия-защита на курсов проект

ІІІ-ти зимен семестър

9.09.2023 – 17.09.2023

 

20.09.2023 – 24.09.2023

СЕСИИ ЗА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ
за ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър“
прием през октомври 2022 г.

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

 

03.10.2023 г. – 06.10.2023 г.

Април 2024

(датата ще бъде определена в графика за уч. 2023/2024 г.)

График за ОКС „Магистър” за учебната 2021/2022 година

график за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
прием през октомври 2021 г.

ОТ – ДО

БРОЙ СЕДМИЦИ

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

І-ви зимен семестър

01.10.2021 – 19.12.2021

 

12

 

24.01.2022 – 06.02.2022

 

21.02.2022 – 27.02.2022

 

20.06.2022 – 26.06.2022

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
прием през октомври 2021 г.

ОТ – ДО

БРОЙ СЕДМИЦИ

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

ІІ-ри летен семестър

14.02.2022 – 08.05.2022

12

 

16.05.2022 – 29.05.2022

 

06.06.2022 – 12.06.2022

 

20.06.2022 – 26.06.2022

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР – ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА
*за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“
прием през октомври 2021 г.

ОТ – ДО

Сесия-защита на курсов проект

ІІІ-ти зимен семестър

9.09.2022 г. – 18.09.2022 г.

 

19.09.2022 г. – 25.09.2022 г.

СЕСИИ ЗА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ
за ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър“
прием през октомври 2021 г.

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

04.10.2022 г. – 07.10.2022 г.

18.04.2023 г. – 20.04.2023 г.

График на присъствените консултации

Груповите консултации на студентите в дистанционна форма на обучение до края на летния семестър (08.05.2022 г.) ще се провеждат в неприсъствена форма в електронна среда (Google Meet или BIG BLUE BUTTON в ILIAS). Допускат се индивидуални присъствени консултации при изявено желание на студентите, но при спазване на всички мерки посочени в Заповед РД-01-88/15.02.2022 на Министъра на здравеопазването и след предварителна уговорка с преподавателя. Всеки преподавател трябва да се свърже със съответния курс и да даде указания за протичане на груповите консултации.
ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

График на редовната изпитна сесия

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ГРАФИЦИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

График на поправителната изпитна сесия

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ГРАФИЦИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

График на ликвидационната изпитна сесия

Заповеди за защита на магистърски тези