Магистри – графици

График за ОКС „Магистър” за учебната 2023/2024 година

график за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
прием през октомври 2023 г.

ОТ – ДО

БРОЙ СЕДМИЦИ

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

І-ви зимен семестър
02.10.2023 – 22.12.2023
 
12
 
22.01.2024 – 04.02.2024
 
05.03.2024 – 12.03.2024
 
24.09.2024 – 30.09.2024
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
прием през октомври 2023 г.

ОТ – ДО

БРОЙ СЕДМИЦИ

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

ІІ-ри летен семестър
12.02.2024 – 02.05.2024
 
12
 
07.05.2024 – 19.05.2024
 
27.05.2024 – 02.06.2024
 
24.09.2024 – 30.09.2024
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР – ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА
*за ОКС „МАГИСТЪР” след ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“
прием през октомври 2023 г.

ОТ – ДО

Сесия-защита на курсов проект

ІІІ-ти зимен семестър

09.09.2024 г. – 15.09.2024 г.
 
17.09.2024 г. – 20.09.2024 г.
СЕСИИ ЗА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ
за ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър“
прием през октомври 2023 г.

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

02.10.2024 г. – 04.10.2024 г.
(датата ще бъде определена в графика за уч. 2024/2025 г.)

График за ОКС „Магистър” за учебната 2022/2023 година

график за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
прием през октомври 2022 г.

ОТ – ДО

БРОЙ СЕДМИЦИ

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

І-ви зимен семестър

03.10.2022 – 23.12.2022

 

12

 

25.01.2023 – 05.02.2023

 

06.03.2023 – 12.03.2023

 

22.06.2023 – 28.06.2023

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
прием през октомври 2022 г.

ОТ – ДО

БРОЙ СЕДМИЦИ

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

ІІ-ри летен семестър

13.02.2023 – 07.05.2023

 

12

 

09.05.2023 – 21.05.2023

 

29.05.2023 – 04.06.2023

 

22.06.2023 – 28.06.2023

ЗИМЕН СЕМЕСТЪРПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА
*за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“
прием през октомври 2022 г.

ОТ – ДО

Сесия-защита на курсов проект

ІІІ-ти зимен семестър

9.09.2023 – 17.09.2023

 

20.09.2023 – 24.09.2023

СЕСИИ ЗА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ
за ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър“
прием през октомври 2022 г.

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

03.10.2023 г. – 06.10.2023 г.

17.04.2024 г. – 19.04.2024 г.

График на присъствените лекции и на лекциите във виртуална среда

График на редовната изпитна сесия

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ГРАФИЦИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

График на поправителната изпитна сесия

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ГРАФИЦИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

График на ликвидационната изпитна сесия

Заповеди за защита на магистърски тези