Магистри – графици

При проблеми, свързани с организацията и провеждането на обучението, както и с достъпа до платформата се обръщайте към екипа на ЦДО:   cdo@unibit.bg;        +359 (0) 2 970 85 92; +359 882 807 242.

График за ОКС „Магистър” за учебната 2021/2022 година

за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“
и за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „ ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

(*ГРАФИКЪТ Е ЗА  НОВОПОСТЪПИЛИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР”)

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО

БРОЙ

СЕДМИЦИ

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

І СЕМЕСТЪР

01.10.2021 – 19.12.2021

 12

24.01.2022 – 06.02.2022

21.02.2022 – 27.02.2022

20.06.2022 – 26.06.2022

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 ОТ – ДО

БРОЙ

СЕДМИЦИ

 РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

ІІ СЕМЕСТЪР

14.02.2022 – 08.05.2022

 12

16.05.2022 – 29.05.2022

06.06.2022 – 12.06.2022

20.06.2022 – 26.06.2022

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР – ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

(графикът е за студенти, започнали обучението си през октомври 2021 г.)

ОТ-ДО

СЕСИЯ-ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ

ІІІ СЕМЕСТЪР

9.09.2022 г. – 18.09.2022 г.

19.09.2022 г. – 25.09.2022 г.

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

(графикът е за студенти, започнали обучението си през октомври 2021 г.)

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

04.10.2022 г. – 07.10.2022 г.

Април 2023

(датата ще бъде определена в графика за уч. 2022/2023 г.)

 ТРЕТИ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР  (ОКС „магистър“ )

(графикът е за студенти, започнали обучението си през октомври 2020 г.)


ІІІ семестър – 10.09.2021 г. – 19.09.2021 г.

 сесия – защита на курсов проект – 23.09.2021 г. – 27.09.2021 г.

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (ОКС „магистър“)

 

(*графикът е за студенти, започнали обучението си през през октомври 2020 г.)

РЕДОВНА СЕСИЯ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

05.10.2021 г. – 08.10.2021 г.

13.04.2022 г. – 15.04.2022 г.


График на присъствените консултации

График на редовната изпитна сесия

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ГРАФИЦИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

  • ИСТ – 1 курс – зимна редовна изпитна сесия 2021/22
  • СИ – 1 курс – зимна редовна изпитна сесия 2021/22
  • БИКМ – 1 курс – зимна редовна изпитна сесия 2021/22

График на поправителната изпитна сесия

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ГРАФИЦИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

  • зимна поправителна сесия-2021/2022
  • лятна поправителна сесия-2021/2022

График на ликвидационната изпитна сесия

  • Ликвидационна сесия за 2021-2022 г.

Заповеди за защита на магистърски тези