Новини

ВАЖНО*

Информация за тържественото откриване на академичната 2017/2018 година (тук)

 

Информация за обучението на студентите в дистанционна форма,  ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, които са постъпили през  2017/2018 учебна година.

БАКАЛАВЪР

Напомняме, че студентите, които са приети в дистанционна форма на обучение, специалност “Национална сигурност“, степен бакалавър, ще получат студентските книжки и карти в УниБИТ 1, зала 307 от 13.30 часа на 02.10.2017 г. Тогава студентите ще получат своите потребителски имена и пароли и ще се проведе обучение за работа с платформата за дистанционно обучение ILIAS. Информация за графика на консултациите е  качена на сайта на ЦДО в раздела „разписание на присъствените консултации„.

МАГИСТЪР

Студентите, които са приети в магистърските програми на УниБИТ за 2017/2018 учебна година, дистанционна форма на обучение, ще получат студентските книжки и карти на срещата им с експертите от ЦДО. Тогава студентите ще получат своите потребителски имена и пароли и ще се проведе обучение за работа с платформата за дистанционно обучение ILIAS. Информация за графика на консултациите е  качена на сайта на ЦДО в раздела „разписание на присъствените консултации„. Графикът за обучение е както следва:

  • Обучението на студентите, които са приети магистърска програма “Информационни системи и технологии“ ще се проведе в УниБИТ 1, зала 305 от 13.30 часа на 02.10.2017 г.
  • Обучението на студентите, които са приети в магистърска програма “Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“ ще се проведе в УниБИТ 1, зала 216 от 13.30 часа на 02.10.2017 г.