Новини

ВАЖНО*

СЪОБЩЕНИЕ!!!

Публикувани са графиците за присъствените консултации на студентите от ОКС „бакалавър“, специалност „Национална сигурност“.
Публикувани са и графиците за присъствените консултации на студентите от  ОКС „магистър“, специалност „Информационни системи и технологии“, „Софтуерно инженерство“ и „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“.
24.09.2020

Важно!!!
За студентите от магистърската програма „Информационни системи и технологии“ – първи курс, учебна 2020/2021 г.
Изпратено Ви е писмо, касаещо избираемата дисциплина. Проверете и в СПАМ папката си.
Поздрави,
Екипът на ЦДО
18.09.2020 г.

=========================

За студентите от магистърската програма „Информационни системи и технологии“ – първи курс, учебна 2020/2021 г.

Изпратено Ви е писмо, касаещо избираемата дисциплина. Проверете СПАМ папката си.

Поздрави,

Екипът на ЦДО

На вниманието на студентите от 2 курс, магистри в МП „Информационни системи и технологии“:

Информираме Ви, че можете да се включите в четвърти випуск на курса за придобиване на професионална квалификация „УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“. Повече информация може да получите от обявата в сайта на УниБИТ – https://www.unibit.bg/news/news-events/teacher-it-qualification-ad

22.07.2020 г.

 

Публикуван e графикът за ликвидационната сесия на студентите в  ОКС „магистър“ , дистанционна форма на обучение.
16.06.2020 г.

 

Публикувани са графиците за поправителната лятна изпитна сесия на студентите в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ , дистанционна форма на обучение.
03.06.2020 г.

 

Публикувани са графиците за редовната лятна изпитна сесия на студентите в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ , дистанционна форма на обучение.
03.05.2020г.

 

НОВО!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО COVID-19!

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.

14.03.2020 г.

 

Публикувани са графиците за поправителната зимна сесия на студентите в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ , дистанционна форма на обучение.
11.2.2020

 

Уважаеми студенти,

Семестриалната такса за летния семестър на учебната 2019/2020 година трябва да се преведе по предоставената от УниБИТ банкова сметка, не по-късно от 10 дни от началото на семестъра – до 28.02.2020 г.

След това всеки студент трябва да донесе вносната бележка и студентската си книжка в ЦДО, за да бъде записан за семестъра.

СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ:

Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD
* В платежното нареждане трябва да фигурират ЕГН и трите имена на студента. Като основание да се впише, че това е семестриална такса за дистанционно обучение и името на маг. програма.

СЪОБЩЕНИЕ!!!

Публикувани са графиците за присъствените консултации през летния семестър на студентите в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ , дистанционна форма на обучение.
21.1.2020

 

Публикувани са графиците за редовната зимна изпитна сесия за студентите от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ , дистанционна форма на обучение.
17.12.2019

На вниманието на всички студенти ДИПЛОМИРАЛИ се през месец АПРИЛ 2019 г.

ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В
САЛОНА НА УниБИТ 1 НА 25 ОКТОМВРИ 2019 г. ОТ 11:00 ЧАСА.
За желаещите да са с тоги, моля да заповядат в САЛОНА в 10:00 ч.
Студентите, които не са подписали дипломите си, няма да си ги получат на официалното връчване. Могат да заповядат в Учебен отдел до 24.10.2019 г. да се подпишат.
Студентите, които не могат да присъстват на официалното връчване, да заповядат за получаване на дипломата в Учебен отдел (в приемно време) след 25.10.2019 г.

Информация за тържественото откриване на академичната 2018/2019 година (тук)

Информация за обучението на студентите в дистанционна форма,  ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, които са постъпили през  2019/2020 учебна година.

БАКАЛАВЪР

Напомняме, че студентите, които са приети в дистанционна форма на обучение, специалност “Национална сигурност“, степен бакалавър, ще получат студентските книжки и карти в УниБИТ 1, зала 307 от 14.30 часа на 01.10.2019 г. Тогава студентите ще получат своите потребителски имена и пароли и ще се проведе обучение за работа с платформата за дистанционно обучение ILIAS. Информация за графика на консултациите е  качена на сайта на ЦДО в раздела „разписание на присъствените консултации“.

МАГИСТЪР

Студентите, които са приети в магистърските програми на УниБИТ за 2018/2019 учебна година, дистанционна форма на обучение, ще получат студентските книжки и карти на срещата им с експертите от ЦДО. Тогава студентите ще получат своите потребителски имена и пароли и ще се проведе обучение за работа с платформата за дистанционно обучение ILIAS. Информация за графика на консултациите е  качена на сайта на ЦДО в раздела „разписание на присъствените консултации“. Графикът за обучение е както следва:

  • Обучението на студентите, които са приети магистърска програма “Информационни системи и технологии“ ще се проведе в УниБИТ 1, зала 305 от 14.30 часа на 01.10.2019 г. 
  • Обучението на студентите, които са приети в магистърска програма “Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“ ще се проведе в УниБИТ 1, зала 305 от 11.00 часа на 01.10.2019 г. 
  • Обучението на студентите, които са приети магистърска програма “Медийна информация и реклама“ ще се проведе в УниБИТ 1,  зала 305 от 11.00 часа на 01.10.2019 г. 

 

Публикувани се и графиците за присъствените консултации през зимния семестър за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.

Графикът на МП „Медийна информация и реклама“ ще бъде публикуван по-късно.

 

Важна информация за студенти от УниБИТ, които ще се дипломират през октомври 2019 г.

ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ за  2019-2020 учебна година в ОКС „МАГИСТЪР“

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Срок за подаване на кандидатстудентски документи – от 07.10 до 15.10. 2019г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа всеки работен ден в ЦДО на УниБИТ, кабинет 100, етаж 1,бул. “Цариградско шосе” № 119, гр. София

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
• Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“(оригинал и копие)/ или при липса на диплома – Академична справка; (За завършилите УниБИТ през 2019г. се извършва проверка по служебен път и не е необходим документ.)
• Такса за кандидатстване – 38 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);

Приемът за ОКС „магистър“ е по документи. Изисква се общ успех от дипломата най-малко „Добър“  за завършилите ОКС “Бакалавър“ и ОКС „ Магистър“

Класирането се извършва само по документи

Записване –  16, 17 и 18 октомври 2019 г.  от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в ЦДО на УниБИТ, кабинет 100, етаж 1.

 ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Документи за записване се приемат лично или чрез упълномощено лице. В случаите, когато документите се подават от упълномощено лице, трябва да бъде представено нотариално заверено пълномощно, в което изрично е посочено, че упълномощителя се съгласява личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за нуждите на Кандидат-студентската кампания и обучението в УниБИТ (Университета)