Новини

ВАЖНО*
 

Информация за тържественото откриване на академичната 2018/2019 година (тук)

 

Информация за обучението на студентите в дистанционна форма,  ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, които са постъпили през  2018/2019 учебна година.

БАКАЛАВЪР

Напомняме, че студентите, които са приети в дистанционна форма на обучение, специалност “Национална сигурност“, степен бакалавър, ще получат студентските книжки и карти в УниБИТ 1, зала 307 от 13.30 часа на 01.10.2018 г. Тогава студентите ще получат своите потребителски имена и пароли и ще се проведе обучение за работа с платформата за дистанционно обучение ILIAS. Информация за графика на консултациите е  качена на сайта на ЦДО в раздела „разписание на присъствените консултации“.

МАГИСТЪР

Студентите, които са приети в магистърските програми на УниБИТ за 2018/2019 учебна година, дистанционна форма на обучение, ще получат студентските книжки и карти на срещата им с експертите от ЦДО. Тогава студентите ще получат своите потребителски имена и пароли и ще се проведе обучение за работа с платформата за дистанционно обучение ILIAS. Информация за графика на консултациите е  качена на сайта на ЦДО в раздела „разписание на присъствените консултации“. Графикът за обучение е както следва:

  • Обучението на студентите, които са приети магистърска програма “Информационни системи и технологии“ ще се проведе в УниБИТ 1.  Информация за датата, часа и залата на обучението ще бъдат публикувани през месец септември*.
  • Обучението на студентите, които са приети в магистърска програма “Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“ ще се проведе в УниБИТ 1. Информация за датата, часа и залата на обучението ще бъдат публикувани през месец септември*.
  • Обучението на студентите, които са приети магистърска програма “Медийна информация и реклама“ ще се проведе в УниБИТ 1.  Информация за датата, часа и залата на обучението ще бъдат публикувани през месец септември*.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! – Публикувана е информация за приетите студенти в магистърските програми „Информационни системи и технологии“, „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“ и „Медийна  информация и реклама“. Тя е достъпна в раздела „Прием“-„магистри“-„класирани студенти“