Новини

ВАЖНО*
 

Информация за тържественото откриване на академичната 2018/2019 година (тук)

Информация за обучението на студентите в дистанционна форма,  ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, които са постъпили през  2019/2020 учебна година.

БАКАЛАВЪР

Напомняме, че студентите, които са приети в дистанционна форма на обучение, специалност “Национална сигурност“, степен бакалавър, ще получат студентските книжки и карти в УниБИТ 1, зала 307 от 14.30 часа на 01.10.2019 г. Тогава студентите ще получат своите потребителски имена и пароли и ще се проведе обучение за работа с платформата за дистанционно обучение ILIAS. Информация за графика на консултациите е  качена на сайта на ЦДО в раздела „разписание на присъствените консултации“.

МАГИСТЪР

Студентите, които са приети в магистърските програми на УниБИТ за 2018/2019 учебна година, дистанционна форма на обучение, ще получат студентските книжки и карти на срещата им с експертите от ЦДО. Тогава студентите ще получат своите потребителски имена и пароли и ще се проведе обучение за работа с платформата за дистанционно обучение ILIAS. Информация за графика на консултациите е  качена на сайта на ЦДО в раздела „разписание на присъствените консултации“. Графикът за обучение е както следва:

  • Обучението на студентите, които са приети магистърска програма “Информационни системи и технологии“ ще се проведе в УниБИТ 1, зала 305 от 14.30 часа на 01.10.2019 г. 
  • Обучението на студентите, които са приети в магистърска програма “Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“ ще се проведе в УниБИТ 1, зала 305 от 11.00 часа на 01.10.2019 г. 
  • Обучението на студентите, които са приети магистърска програма “Медийна информация и реклама“ ще се проведе в УниБИТ 1,  зала 305 от 11.00 часа на 01.10.2019 г. 

 

Публикувани се и графиците за присъствените консултации през зимния семестър за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.

Графикът на МП „Медийна информация и реклама“ ще бъде публикуван по-късно.

 

Важна информация за студенти от УниБИТ, които ще се дипломират през октомври 2019 г.

ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ за  2019-2020 учебна година в ОКС „МАГИСТЪР“

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Срок за подаване на кандидатстудентски документи – от 07.10 до 15.10. 2019г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа всеки работен ден в ЦДО на УниБИТ, кабинет 100, етаж 1,бул. “Цариградско шосе” № 119, гр. София

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
• Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“(оригинал и копие)/ или при липса на диплома – Академична справка; (За завършилите УниБИТ през 2019г. се извършва проверка по служебен път и не е необходим документ.)
• Такса за кандидатстване – 38 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);

Приемът за ОКС „магистър“ е по документи. Изисква се общ успех от дипломата най-малко „Добър“  за завършилите ОКС “Бакалавър“ и ОКС „ Магистър“

Класирането се извършва само по документи

Записване –  16, 17 и 18 октомври 2019 г.  от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в ЦДО на УниБИТ, кабинет 100, етаж 1.

 ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Документи за записване се приемат лично или чрез упълномощено лице. В случаите, когато документите се подават от упълномощено лице, трябва да бъде представено нотариално заверено пълномощно, в което изрично е посочено, че упълномощителя се съгласява личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за нуждите на Кандидат-студентската кампания и обучението в УниБИТ (Университета)