Информационен пакет

Квалификационни характеристики

Учебни планове

Учебни програми

Годишен график на учебния процес

Преподавателски екип

Екип на ЦДО

Инструкция за достъп до електронни ресурси и услуги, предлагани от ЦДО към УниБИТ

Описание на системата за изпитване и оценяване на студентите, обучавани в дистанционна форма в УниБИТ.

Ръководство за студентите за работа с платформата за дистанционно обучение ILIAS в УниБИТ.

Ръководство за студента, който се обучава в дистанционна форма в УниБИТ.