Бакалаври – прием

Важно!!!

През 2023/2024 учебна година, в дистанционна форма ще има прием в ОКС „бакалавър“  само за специалността „Национална сигурност“.

Условията за прием в дистанционна форма са публикувани в Наредбата за  прием на студенти в ОКС „БАКАЛАВЪР” в УниБИТ за учебната 2023/2024 година.  Подробна информация относно кандидатстването, приема и записването можете да получите от сайта на УниБИТ: ПРИЕМ 2023.

Чрез системата „кандидат-студент“ на УниБИТ всеки, който е кандидатствал за „Национална сигурност“ в ОКС „бакалавър“, дистанционна форма на обучение, може да получи персонална информация, дали е приет.


 • Откриването на учебната 2016/2017 година ще бъде на 3 октомври 2016 г. информация можете да получите на адрес: http://www.unibit.bg/

  Студентите, които са приети в дистанционна форма на обучение, специалност “Национална сигурност“, степен бакалавър, ще получат студентските книжки и карти в УниБИТ 1, зала 307 от 13.30 часа на 3.10.2016 г. Там ще се проведе обучение за работа с платформата за дистанционно обучение ILIAS и студентите ще получат своите потребителски имена и пароли за достъп. Информация за графика на консултациите ще бъде качена на сайта на ЦДО http://e-learning.unibit.bg.

  СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ
  Получател: УниБИТ
  Банката на получателя: БНБ-ЦУ
  IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
  BIC: BNBGBGSD
  * В платежното нареждане трябва да фигурират ЕГН и трите имена на студента. Като основание да се впише, че това е семестриална такса за дистанционно обучение и името на бакалавърската програма.