Бакалаври – учебна дейност

СПЕЦИАЛНОСТИ:
  1. Национална сигурност
КВАЛИФИКАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
  1.  Квалиф. х-ка НС бак. 03.03.2014

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ:
* Важно! Учебните планове на 2, 3 и 4 курс за 2023/2024 учебна година са актуализирани.

  1. Национална сигурност – 1 курс
  2. Национална сигурност – 2 курс
  3. Национална сигурност – 3 курс
  4. Национална сигурност – 4 курс
 ТАКСИ:

2023/2024 учебна година

Държавна поръчка

  1. професионално направление 9.1 Национална сигурност – 533 лв. семестриална такса