Бакалаври – учебна дейност

При проблеми, свързани с организацията и провеждането на обучението, както и с достъпа до платформата се обръщайте към екипа на ЦДО:  cdo@unibit.bg;   +359 (0) 2 970 85 92; +359 882 807 242.


СПЕЦИАЛНОСТИ:
  1. Национална сигурност
КВАЛИФИКАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
  1.  Квалиф. х-ка НС бак. 03.03.2014

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ:
* Важно!
Учебните планове на 2, 3 и 4 курс за 2020/2021 учебна година са актуализирани.

  1. Национална сигурност- 1 курс
  2. Национална сигурност- 2 курс
  3. Национална сигурност – 3 курс
  4. Национална сигурност- 4 курс
 ТАКСИ:

2020/2021 учебна година

Държавна поръчка

  1. професионално направление 9.1 Национална сигурност – 460 лв. семестриална такса