Магистри – учебна дейност

При проблеми, свързани с организацията и провеждането на обучението, както и с достъпа до платформата се обръщайте към екипа на ЦДО:   cdo@unibit.bg;  +359 (0) 2 970 85 92; +359 882 807 242.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:

 • към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН)
 1. Библиотечно-информационен и културен мениджмънт;
 2. Медийна информация и реклама.
 • към Факултета по информационни науки (ФИН)
 1. Информационни системи и технологии.
 2. Софтуерно инженерство (Software Engineering)

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ:

към Факултет по Информационни науки (ФИН) към Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН)
МП Информационни системи и технологии МП Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
I курс – ДПН – 2021/2022 I курс – ДПН – 2021/2022
I курс – СПН – 2021/2022 I курс – СПН – 2021/2022
II курс – ДПН – 2020/2021 II курс – ДПН – 2020/2021
II курс – СПН – 2020/2021 II курс – СПН – 2020/2021
МП Софтуерно инженерство (Software Engineering) МП Медийна информация и реклама
I курс – ДПН – 2021/2022 I курс – ДПН – 2021/2022
I курс – СПН – 2021/2022 I курс – СПН – 2021/2022
II курс – ДПН – 2020/2021
II курс – СПН – 2020/2021
*СПН - За студенти завършили в същото професионално направление
*ДПН - За студенти завършили в друго професионално направление

КВАЛИФИКАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН)
 1. МИР-ОКХ
 2. БИКМ-ОКХ
 • към Факултета по информационни науки (ФИН)
 1. ИСТ-ОКХ
 2. СИ-ОКХ

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ:

Семестриални такси за учебната 2021/2022 г.

III-ти зимен семестър, прием октомври 2020 г.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

СПН*

ДПН* ДП*
Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 489 547 296
Направление 4.6 Информатика и компютърни науки 504 597 444

Семестриални такси за учебната 2021/2022 г.

I-ви зимен семестър, прием октомври 2021

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
СПН* ДПН* ДП*
Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 489 547 няма
Направление 4.6 Информатика и компютърни науки 504 597 444
*ДП - Държавна поръчка
*СПН - Същото професионално направление и завършили УниБИТ
*ДПН - Друго професионално направление, в друго ВУ

СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD