Магистри – учебна дейност

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:
  • към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН)
  1. Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
  • към Факултета по информационни науки (ФИН)
  1. Информационни системи и технологии
  2. Софтуерно инженерство (Software Engineering)
УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ:
към Факултет по Информационни науки (ФИН) към Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН)
МП Информационни системи и технологии МП Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
I курс – ДПН – 2023/2024 I курс – ДПН – 2023/2024
I курс – СПН – 2023/2024 I курс – СПН – 2023/2024
II курс – ДПН – 2022/2023 II курс – ДПН – 2022/2023
II курс – СПН – 2022/2023 II курс – СПН – 2022/2023
МП Софтуерно инженерство (Software Engineering)
I курс – ДПН – 2023/2024
I курс – СПН – 2023/2024
II курс – ДПН – 2022/2023
II курс – СПН – 2022/2023
*СПН - За студенти завършили в същото професионално направление
*ДПН - За студенти завършили в друго професионално направление
КВАЛИФИКАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
  • към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН)
  1. БИКМ-ОКХ
  • към Факултета по информационни науки (ФИН)
  1. ИСТ-ОКХ
  2. СИ-ОКХ
СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ:

Семестриални такси за учебната 2023/20224 г.

I-ви зимен семестър, прием септември 2023 г.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

СПН*

ДПН* ДП*
Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 538 602 342
Направление 4.6 Информатика и компютърни науки 582 690 510

Семестриални такси за учебната 2023/2024 г.

III-ти зимен семестър, прием септември 2022

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
СПН* ДПН* ДП*
Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 489 547 няма
Направление 4.6 Информатика и компютърни науки 529 627 510
*ДП - Държавна поръчка
*СПН - Същото професионално направление и завършили УниБИТ
*ДПН - Друго професионално направление, в друго ВУ
СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD